Vojvodina sa svega 137.000ha šuma i stepenom šumovitosti od 6.7%, predstavlja područje sa najmanjom šumovitošću, ne samo u Srbiji 29,7%, već i u Evropi. Ukoliko se ima u vidu nepovoljan raspored šuma na području Pokrajine, stanje šumovitosti  upućuje na  zabrinjavajuće  stanje.

Nacionalnom strategijom razvoja šumarstva istaknut je značaj podizanja novih šuma, ističući posebno značaj pošumljavanja i povećanja stepena šumovitosti na području Vojvodine. Povećanjem šumovitosti Vojvodine obezbedilo bi se unapređenje ekonomskih i ekoloških funkcija od kojih se posebno ističu sledeće: zaštita zemljišta i poljoprivrednih kultura od eolske i vodne erozije, ublažavanje ekstremnih vremenskih pojava, ublažavanje nepovoljnih klimatskih promena, unapređenje biološke stabilnosti postojećih šumskih ekosistema, obogaćivanje biodiverziteta šumskih ekosistema, fitoremedijacija podzemnih voda, vezivanje i deponovanje ugljenika sa ublažavanjem efekata staklene bašte i druge.

Postoji višedecenijska težnja i opredeljenja za povećanjem šumovitosti na području Vojvodine, čije značajnije ostvarenje je imalo čitav niz ograničavajućih faktora, kao što su: ograničene površine neobraslog zemljišta za pošumljavanje u državnom vlasništvu, kao i odgovarajućih šumskih zemljišta; nedostatak finansijskih sredstava; nedostatak odgovarajućih subvencija za pošumljavanje privatnog zemljišta; nedefinisan status i obaveza podizanja šumskih poljozaštitnih pojaseva; nedostatak dugoročnih programa i planova pošumljavanja zasnovanih na stvarnom stanju i potrebama; određenim zahtevima zaštite prirode u vidu ograničavanja pošumljavanja neobraslog šumskog zemljišta i druga.

U skladu sa svojom delatnošću, profesionalnom odgovornošću i  prioritetnim opredeljenjem za unapređenje stanja šuma kroz pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta i poljoprivrednog zemljišta nepogodnog za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, negu i zaštitu postojećih šuma, Javno preduzeće „Vojvodinašume” je odlučilo da u okviru akcije „Zasadimo svoju šumu za zeleniju Vojvodinu“ pokloni 50.000 sadnica topola i vrba svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, koja raspolažu odgovarajućim zemljištem za pošumljavanje.

U cilju predstavljanja ove akcije, Javno Preduzeće “Vojvodinašume“ je u saradnji sa Privrednom Komorom Vojvodine u sredu 10.03.2010. god. u prostorijama Masters Centra u Novom Sadu održalo konferenciju za štampu kojoj je prisustvovao veliki broj novinara i medijskih kuća.

Pored poklonjenih sadnica, Javno preduzeće “Vojvodinašume” obezbeđuje stručno-tehničku podršku svim učesnicima u akciji pošumljavanja, uz pretpostavku strogo namenskog korišćenja sadnica za pošumljavanje sopstvenog zemljišta, sa obavezom korisnika besplatnih sadnica da omoguće uvid stručnjacima Javnog preduzeća u njihovo namensko korišćenje. Sva zainteresovana pravna i fizička lica za preuzimanje sadnica mogu da se obrate sledećim šumskim gazdinstvima Javnog preduzeća „Vojvodinašume”:

ŠumskogazdinstvoSremskaMitrovica
Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica
Tel.: 022/622-111
Fax: 022/612-949
e-mail: sgsmitrovica@neobee.net

ŠumskogazdinstvoSombor
Apatinski put 11, 25000 Sombor
Tel.: 025/463-114 ili 463-111 (centrala)
Fax: 025/463-115
e-mail: sgsombor@eunet.rs

ŠumskogazdinstvoBanatPančevo
Maksima Gorkog 24, 13000 Pančevo
Tel.: 013/342-899 (centrala)
Fax: 013/353-585
e-mail: sgpa@banatsume.rs

ŠumskogazdinstvoNoviSadNoviSad
Vojvode Putnika 3, 21000 Novi Sad
Tel.: 021/557-408, 557-412, 557-413
Fax: 021/557-406
e-mail: vsgns@sbb.rs