Većina šuma u Vojvodini je mlada i nema dovoljno starih stabala koja poseduju prirodne duplje u kojima se gnezde ptice i žive razne druge životinjske vrste. Takve šume ostaju bez predatora koji brinu o prenamnožavanju štetnih insekata i glodara. U praksi je potvrđeno da čovek može relativno lako  intervenisati  u ovakvim situacijama i popraviti stanje poremećenog prirodnog balansa. Jedan od načina je pravljenje i postavljanje kutija (kućica) za gnežđenje ptica. Gnezda šumske sove su prvenstveno smeštena u dupljama starog drveća, a u nedostatku prirodnih duplji sove prihvataju veštački stvorene duplje – kutije za gnežđenje koje im nudi čovek.

Jedna porodica šumskih sova pojede godišnje oko 3.500 sitnih glodara. Poboljšanjem gnezdećih uslova, a samim tim i povećavanjem broja šumskih sova gubi se potreba za korišćenjem hemijskih sredstava štetnih po živi svet. Zbog ovoga, a i drugih činioca Upravljač  Rezervata i životna sredina imaju nepovratnu i vešestruku korist.

Šumska sova je zaštićena kao prirodna retkost Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti iz 1993. godine kojom je strogo zabranjeno svako uznemiravanje, proganjanje i ubijanje ptica i uništavanje njihovih staništa.

JP “Vojvodinašume“ Petrovaradin, kao Upravljač SRP “Gornje Podunavlje“, prepoznalo je važnost smanjene primene svih oblika hemijskih sredstava i u skladu sa FSC standardima podržava sve oblike zaštite i monitoringa retkih, ranjivih i ugroženih vrsta. U saradnji sa „Centrom za zaštitu sova Srbije“ organizovano je postavljanje 20 (dvadeset) veštačkih duplji na prostoru Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“. Veštačke duplje su po nacrtu članova „Centra za zaštitu sova Srbije“ izrađene u objektima Upravljača, a postavljanje su  izvršili članovi Centra (Rajković Draženko, Spremo Nenad i Draško Grujić) uz pomoć zaposlenih u Rezervatu. Uprkos ekstremno niskim temperaturama, članovi Centra su uz veliki trud uspeli da postave veštačke duplje  na visini 5-6 m. Proces naseljavanja kutija od strane šumskih sova može trajati  čak i  nekoliko godina. Položaji kutija su kartirani i markirani GPS uređajem. Redovan monitoring postavljenih veštačkih gnezda podrazumeva praćenje šumskih sova kroz dugi vremenski period. Jedna faza projekta je završena, a naredne kalendarske godine planirano je postavljanje novih 20 (dvadeset) veštačkih duplji i tako kontinuirano dok se ne pokrije cela povšina Rezervata.

Implementacijom ovog projekta JP “Vojvodinašume“ Petrovaradin vraća dunavskom biseru Gornjem Podunavlju  prirodni balans, a svi mi dobijamo biološki, ekološki, etički i turistički bogatiju životnu sredinu.