Javno preduzeće ,,Vojvodinašume„, apeluje na građane da primene pojačane mere zaštite od požara jer zbog visokih temperatura i rasporeda padavina ulazimo u drugi period izražene opasnosti od požara u toku kalendarske godine. Šumski požari predstavljaju izuzetno veliku opasnost za sav živi svet i za kratko vreme uzrokuju ogromne materijalne štete koje poprimaju dimenzije prirodne i ekološke katastrofe sa nenadoknadivim posledicama.

Podsećamo građane da prema zvaničnim statistikama u najvećem broju slučajeva upravo čovek svojom nepažnjom uzrokuje požar.  U šumskom požaru ne strada samo imovina i vegetacija, nego i životinjski svet, a trajno se narušava i kvalitet zemljišta.

Zaostalu vatru ili manji požar, treba odmah ugasiti, pod uslovom da ne postoji opasnost po gasioca. U suprotnom, hitno pozvati vatrogasnu službu na broj 193, a u slučaju šumskog požara i najbližu šumsku upravu.

Javno preduzeće “Vojvodinašume” očekuje pomoć i od ostalih institucija, nevladinih organizacija, lovačkih udruženja, ekoloških pokreta i pojedinaca da podrže ovaj apel, jer požari godišnje nanose neprocenjive štete šumskom fondu Republike Srbije. U proteklih četrnaest godina je samo na području kojim gazduje i upravlja JP “Vojvodinašume”, u ukupno 209 šumskih požara stradalo oko 1.422 hektara šuma i obraslog šumskog zemljišta.