U toku zime 2020/2021 godine zbog lošeg stanja i delom sečenja spoljne ograde lovišta posebne namene „Kozara“ kojim gazduje JP “Vojvodinašume“, došlo je do izlaska određenog broja jelenske divljači u atar sela Kupusina. U rubnom delu lovišta“Kozara“ na mestu gde se graniči sa delom atara sela Kupusina, nalazi se veći broj privatnih voćnjaka različitih površina koji su bili predmet štete od divljači guljenjem kore stabala voćkarica. Najveći deo voćnjaka u ataru sela Kupusina nema skoro nikakvu zaštitu za sprečavanje štete od divljači.

U cilju sprečavanja štete od divljači u zimskom periodu koja se obično dešava krajem zime (februar, mart mesec), JP “Vojvodinašume“ je izradilo pilot projekat  koji podrazumeva postavljanje električne zaštitne ograde niskog napona, kao efikasan repelent za zaštitu voćnjaka i drugih poljoprivrednih kultura od krupne i sitne divljači.

Postavljena zaštitna ograda sa elektrorepelentima niskog napona, za čoveka i životinje je potpuno bezopasna, a postavljeni elektro-repelent  sa autonomnim solarnim napajenjem i stabilnim naponom, pružiće adekvatnu i efikasnu zaštitu stablima voćnjaka od divljači, čime se ovim pilot-projektom nazvanim “pec-pec“, stiču uslovi da na istom prostoru imamo intenzivno voćarstvo i održivo korišćenje staništa od strane jelenske divljači.

Na ovaj način invazivne mere koji su pojedinci zagovarali, da se jelenska divljač odstreli, jer ne može da se kontroliše njihovo ponašanje, i slične konstatacije ovim pilot projektom pokušaćemo da uskladimo prirodu i privredne aktivnosti čoveka.

Video link :  Direktor JP Vojvodinašume Roland Kókai o ograđenom voćnjaku koji je uništila jelenska divljač izjava   https://www.youtube.com/watch?v=5F1RPzCG9zo
Video link :  Direktor JP Vojvodinašume Roland Kókai o ograđenom voćnjaku koji je uništila jelenska divljač izjava na mađarskom jeziku   https://www.youtube.com/watch?v=M9vDGESiHkg 

Predstavnik  MZ Kupusina Video link :
https://www.youtube.com/watch?v=t1JxokRbGS0
Nemanja Jović o saradnji sa JP Vojvodinašume Video link :
https://www.youtube.com/watch?v=9Z4kwHToKsQ
Predstavnik voćara Kupusine Peter Ištvan o saradnji sa JP Vojvodinašume Video link :
https://www.youtube.com/watch?v=ThwGEbKDsRI

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/backa/pilot-projekat-u-kupusini-postavlja-se-zastitna-ograda-niskog-napona-kako-bi-se-sacuvali-vocnjaci-od-divljaci_1319934.html