U toku decembra 2013. godine je lovočuvarska služba u lovištu posebne namene „Subotičke šume“, kojim gazduje JP “Vojvodinašume“, primetila aktivnost krivolovaca.

Ovi krivolovci su postavljajući žičane omče na stazama, kuda se divljač noću najčešće kreće, nezakonito hvatali srne i jelene lopatare, čije su meso prodavali na crnom tržištu. Ovakav način krivolova je najzverskiji mogući, jer divljač uhvaćena u ovakvu zamku, ugiba sporo i polako.

Lovočuvarska služba lovišta „Subotičke šume“ je zahvaljujući 24-časovnom prisustvu na terenu pronašla i skinula preko 100 omči tokom decembra 2013. godine. Ovakvim dodatnim aktivnostima sprečena je mogućnost da dođe do desetkovanja matičnog fonda srneće divljači i jelena lopatara. I pored velikog angažovanja lovočuvarske službe, u tom periodu su pronađene tri životinje uginule u zamkama, dva srndaća i jedan jelen lopatar, čija je vrednost po Pravilniku o visini štete za bespravno ulovljenu ili na drugi način uništenu divljač 800.000,00 dinara.

U januaru 2014. godine je uz saradnju PU Subotica, odeljenje Palić, na licu mesta uhvaćen krivolovac J.D. iz Hajdukova koji je priznao krivicu.

Šumska uprava „Subotica“ je podnela krivničnu prijavu nadležnim organima i odštetni zahtev za bespravno ulovljenu divljač u visini od 800.000,00 dinara.

Da bi se ovakavi i slični slučajevi krivolova u budućnosti sprečili, JP “Vojvodinašume“ planira tokom 2014. godine čitav niz edukativnih predavanja, pre svega usmerenih ka najmlađoj populaciji, u cilju podizanja svesti u društvu da je krivolov društveno zlo koji se mora iskoreniti, a krivci kazniti po ugledu na najrazvije zemlje EU.