U četvrtak 13. marta 2014. godine, u 13.30 h je u specijalnom rezervatu prirode ”Koviljsko – petrovaradinski rit”, u petrovaradinskom delu, izbio požar namernim paljenjem trske od strane N.N. lica.

Čuvarska služba Javnog preduzeća “Vojvodinašume”, koje je upravljač ovog specijalnog rezervata prirode, je odmah reagovala i počela sa gašenjem požara, a pozvana je i vatrogasna služba. Vatrogasne ekipe su dva puta intervenisale i požar je zajedničkim naporom lokalizovan i zaustavljen u 19.15 h.

Požar je zahvatio privatne parcele sa trskom u sklopu SRP ”Koviljsko – petrovaradinski rit” na površini od blizu 30ha. Izgorela je trska i nisko rastinje, pri čemu delovi pod šumom nisu goreli.

Apelujemo na javnost da je paljenje trske zakonom zabranjeno i da predstavlja ogromnu i neprocenjivu štetu za živi svet rita. Napominjemo da je SRP ”Koviljsko  – petrovaradinski rit” zaštićeno područje prve kategorije i od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Ovaj rezervat predstavlja stecište velikog broja ptica, riba, gmizavaca, vodozemaca kao i velikog broja zaštićenih biljnih vrsta.