Regionalni rizici od poplava su sve veći, što se pokazalo kao istinito u prethodnom periodu, imajući u vidu poplave koje su nastale kao posledica izlivanja velikih reka. Poslovi i radne operacije u vezi sa gazdovanjem šumama duž Dunava značajno su uslovljena nivoom vode i poplavnim događajima.  Šumarske aktivnosti poput pošumljavanja, seče šuma, kao i aktivnosti od javnog interesa poput turizma, lova i ribolova u velikoj meri zavise od razumevanja dinamike voda. Posebno je bitno istaći da se zbog evidentnog i dokazanog uticaja klimatskih promena, očekuje porast poplava i u budućnosti. Uzimajući u obzir navedenu problematiku i postojeću ugroženost od poplava u regionu, Javno preduzeće „Vojvodinašume“ iz Petrovaradina,  Institut za  nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada i Vodoprivredna direkcija za Donji Dunav iz Baje, (Mađarske), zajednički su realizovali projekat u okviru Interreg– IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Projekat je odobren pod nazivom „Poboljšanje gazdovanja šumama u ravničarskom području u zoni Dunava u HU-SRB CBC području” (skraćenog naziva SafeForest, sa oznakom: HUSRB/1903/11/0070). Ukupan budžet projekta je 354.121,61 evra. Projekat je započet u oktobru 2020. godine i završava se u martu 2022.godine.

Na završnoj konferenciji koja je održana u online formatu 10.03.2022., god predstavljeni su rezultati IPA projekta prekogranične saradnje Srbija – Mađarska, „SafeFOREST“ koji se završava krajem marta meseca.

Nakon završnog događaja u online formatu, rezultati projekta su predstavljeni i u Sremskim Karlovcima, istovremeno sa predstavljanjem rezultata drugog ekološkog projekta (Birdprotect) koji je takođe realizovan sa partnerima iz Mađarske. Prilog sa predstavljanja projekata u Sremskim Karlovcima se može videti OVDE

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020. Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Sam projekat SafeForest realizovan je na dva šumska plavna područja pored Dunava, od kojih je jedno u Mađarskoj, a drugo u Srbiji. U Srbiji, projekat je sproveden na području Specijalnog rezervata prirode « Koviljsko – Petrovaradinski rit ». U pitanju je područje koje predstavlja kompleks barsko – močvarnih i šumskih ekosistema (ukupne površine 5.895 ha), sa brojnim životnim zajednicama, funkcionalno povezanih u integralnu celinu.

U okviru projekta sprovedeno je snimanje terena LIDAR tehnologijom (lasersko skeniranje terena), a obezbeđeni su i ortfoto snimci. LIDAR tehnologija predstavlja jedan od najefikasnijih i opšteprihvaćenih načina izrade karata rizika od poplava tj. modeliranja terena i izvođenja hidroloških analiza. Prikupljanje prostornih podataka LiDAR tehnikom obavlja se iz vazduha, nakon čega se podaci obrađuju i dobija se digitalni model terena, odnosno verna predstava reljefa u digitalnom obliku. Ovi podaci predstavljaju vrlo efikasan osnov za definisanje prioriteta odnosno tehničkih, finansijskih i političkih odluka koje se tiču upravljanja rizicima od poplava.

Na osnovu podataka LIDAR snimanja napravljen je digitalni model terena (DMT) koji je integrisan u veb platformu koja je namenjena krajnjim korisnicima za pravovremeno planiranje aktivnosti u šumama proučavanih područja koje su uslovljene nivoom vode i poplavnim talasima, kao što su pošumljavanje, gajenje šuma, seča šume, zaštita divljači, itd. Vodoprivredna direkcija za Donji Dunav iz Baje, je na svom području pored Dunava u blizini Baje takođe sprovela projektne aktivnosti koje su sublimirane u studiji koja pruža značajne uvide u ugroženost područja od poplava i mogućnosti prevencije.

Na kraju, treba istaći da su krajnji korisnici projekta  i stanovnici područja, jer dobro uspostavljeni prekogranični projekti prevencije prirodnih katastrofa mogu doprineti bezbednosti ljudi i imaju sinergijske efekte na smanjenje štete, zaštitu prirode i prirodnih resursa, ekonomsku stabilnosti kao i bezbedne i stabilne uslove života.

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com
originalan dokument