U periodu od 02.04. do 04.04. ove godine u Dubrovniku je održan završni simpozijum projekta FOPER u organizaciji Evropskog šumarskog instituta i Instituta za šumarstvo Jastrebarsko. Predstavnici JP „Vojvodinašume“ su bili Dr Zoran Tomović i Aranka Dobranić. Simpozijum je održan pod nazivom „Jačanje kapaciteta šumarske politike i ekonomike u regionu Balkana“ u okviru koga su predstavljeni završni radovi studenata na master studijama FOPER-a i različiti naučni radovi. Nakon izlaganja održana je rasprava na temu skupa i izvedeni zaključci u vezi načina i potreba za jačanjem kapaciteta u regionu Balkana. Na skupu su prisustvovali predstavnici Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Italije, Francuske, Rusije, SAD, Norveške, Portugalije i Slovačke.

EFI (European Forest Institute – Evropski šumarski institut)  je pokrenuo više kurseva u regionu Jugoistočne Evrope čiji je cilj bio da se zaposleni u institucijama koje se povezane sa šumarstvom upoznaju sa načinom pisanja projekata za fondove EU i to znanje primenjuju za razvijanje šumarstva u svojoj državi.Iz JP „Vojvodinašume“ su sledeći zaposleni stekli sertifikate i znanje iz oblasti pisanja projekata iz oblasti šumarstva: Nadežda Tošić, Bojan Tubić, Ognjen Ivošev, Miljan Velojić i Aranka Dobranić.

Struktura zaposlenih koji su se usavršavali u okviru ovog projekta je upravo tako i koncipirana da nezavisno od nastavka projekta mogu predati svoje znanje ostalim zaposlenima koji rade na poslovima izrade projekata ili imaju kontakta sa temama koje su obradjivane na regionalnim kursevima i na taj način doprinesu poslovanju JP Vojvodinašume.