Lovište ,,Deliblatska peščara“ jedno je od tri visoko rizična kada je pojava afričke kuge svinja u pitanju. Primenjuju se posebne biosigurnosne mere kako bi se sprečila pojava te bolesti. Pojačana je i kontrola ulaska u lovište.

 

„Primenjujemo potpuno zatvaranje svih ulaznih tačaka i zaključavanje svih kapija i ostavljamo jednu protočnu kapiju na kojoj je postavljena dezinfekciona barijera. Između ostalog mi vršimo aktivan nadzor svih naših lovišta, a između ostalog i nadzor zdravstvenog stanja zapata divljih svinja“, objašnjava Jovan Mirčeta, stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu divljači u JP ”Vojvodinašume”. I lovcima se nalažu stroge mere dezinfekcije opreme i vozila, a obavezno je i slanje uzoraka mesa odstreljenih divljih svinja na analizu. Pre dobijanja dozvole za lov, proverava se i gde je lovac boravio u prethodnih mesec dana. „Uzimamo izjave od lovaca o aktivnostima u prethodnih mesec dana, a pre izdavanje dozvole za lov obezbeđujemo i uzimanje uzoraka ustreljenih divljih svinja koje se dostavljaju nadležnom veterinarskom institutu. Do sada nije bilo potvrde ove zarazne bolesti u uzorcima koje smo slali. Pored toga vršimo i pretragu terena, određene su karte sa ucrtanim granicama lovišta gde su obeležena prirodna staništa divljih svinja, koje olakšavaju zaposlenima pretragu terena“, potvrdila je i  Jadranka Vujić, Rukovodilac službe za lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo u ŠG ”Banat” Pančevo. Stalna je i kontrola unosa u lovišta neproverenih i nepropisno deklarisanih proizvoda za ishranu, koji takođe predstavljaju rizik za prenošenje te bolesti, rekao je između ostalog, Izvršni direktor za  lovstvo, ribarstvo i ugostiteljstvo u JP ,,Vojvodinašume“, Branislav Stankov gostujući u programu Radio Televizije Vojvodine u emisiji ,, Razglednice“.