DEFEKTAŽA I OBNOVA HIDRO-TEHNIČKIH OBJEKATA (II faza) za 2014. god. (za potrebe ŠG „Sombor“)

/DEFEKTAŽA I OBNOVA HIDRO-TEHNIČKIH OBJEKATA (II faza) za 2014. god. (za potrebe ŠG „Sombor“)