Defektaža i obnova plovila 2019. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/Defektaža i obnova plovila 2019. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)