Javna nabavka objavljena dana 13.12.2018. na Portalu javnih nabavki, internet stranici naručioca i Portalu službenih glasila RS i baze propisa