Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2019. god. za ŠG „Sombor“

/Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2019. god. za ŠG „Sombor“