ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I CENTRALA) 2016. god. za ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)

/ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I CENTRALA) 2016. god. za ŠG „Novi Sad“, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i Direkcije JP)