ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2018. GOD. ( za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2018. GOD. ( za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)