Održavanje poslovnog „AB Soft“ softvera 2020. god. – u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva

/Održavanje poslovnog „AB Soft“ softvera 2020. god. – u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva