Održavanje, servisiranje i popravka računara i rač. opreme 2019. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/Održavanje, servisiranje i popravka računara i rač. opreme 2019. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)