ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD.  za ŠG „SREMSKA MITROVICA“

/ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD.  za ŠG „SREMSKA MITROVICA“