ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2018. GOD. ( za potrebe ŠG „Sombor“)

/ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2018. GOD. ( za potrebe ŠG „Sombor“)