ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2018. GOD. (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2018. GOD. (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)