OPREMA ZA ZALIVANJE 2018. GOD – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/OPREMA ZA ZALIVANJE 2018. GOD – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)