POPRAVKA I ODRŽAVANjE OPREME U FAZANERIJAMA za 2016.god. (fazanerija „Ristovača“ Bač) za „Vojvodinašume-Lovoturs“

/POPRAVKA I ODRŽAVANjE OPREME U FAZANERIJAMA za 2016.god. (fazanerija „Ristovača“ Bač) za „Vojvodinašume-Lovoturs“
POPRAVKA I ODRŽAVANjE OPREME U FAZANERIJAMA za 2016.god. (fazanerija „Ristovača“ Bač) za „Vojvodinašume-Lovoturs“