„ŠUMARIJADA“ za 2015. godinu (reklamna oprema za radničko-sportske igre)
Objavljeno: 18.03.2015.