REALIZACIJA AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVI TURIZAM U SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE” (ECST charter): PLAN UPRAVLJANJA POSETIOCIMA SA DEFINISANJEM NOSEĆEG KAPACITETA SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE” – 2019. GOD.

/REALIZACIJA AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVI TURIZAM U SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE” (ECST charter): PLAN UPRAVLJANJA POSETIOCIMA SA DEFINISANJEM NOSEĆEG KAPACITETA SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE” – 2019. GOD.
REALIZACIJA AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVI TURIZAM U SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE” (ECST charter): PLAN UPRAVLJANJA POSETIOCIMA SA DEFINISANJEM NOSEĆEG KAPACITETA SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE” – 2019. GOD.