SERVISIRANjE RUČNOG I MAŠINSKOG ELEKTRO-ALATA (brusilice, strugovi, bušilice, aparati za zavarivanje) za potrebe ŠG „Novi Sad“ 2018. god.

/SERVISIRANjE RUČNOG I MAŠINSKOG ELEKTRO-ALATA (brusilice, strugovi, bušilice, aparati za zavarivanje) za potrebe ŠG „Novi Sad“ 2018. god.