Telefonska i LAN računarska mreža sa uslugom instalacije 2019. god. za ŠG „Srem.Mitrovica“

/Telefonska i LAN računarska mreža sa uslugom instalacije 2019. god. za ŠG „Srem.Mitrovica“