Servis PP aparata i opreme za zaštitu od požara 2018. god. (II) – (za potrebe Direkcije JP, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i „Vojvodinašume-turist“)

/Servis PP aparata i opreme za zaštitu od požara 2018. god. (II) – (za potrebe Direkcije JP, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i „Vojvodinašume-turist“)