Usluge u oblasti legalizacije/ozakonjenja objekata 2018. godine (II) – (za potrebe ŠG „Banat „Pančevo)

/Usluge u oblasti legalizacije/ozakonjenja objekata 2018. godine (II) – (za potrebe ŠG „Banat „Pančevo)