Javne nabavke

/Javne nabavke/
16. 06.
2017
14. 06.
2017

UREĐENJE KUHINJE PO HACCP STANDARDU – Oprema za kuhinju u lovačkoj kući „Mesarske livade“ u ŠU „Apatin“ po HACCP standardu za 2013. godinu (Nabavka je bila ranije objavljena 13.02.2014. godine)

Dokumentacija