Home2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

AKCIJA „ZASADI DRVO“ USPEŠNO REALIZOVANA – VOJVODINA BOGATIJA ZA 11.000 STABALA

Akcija "ZASADI DRVO" realizovana je u više od 30 gradova na teritoriji Republike Srbije. Subotica, Odžaci i Apatin danas su bogatiji za 11.000 stabala. JP "Vojvodinašume" institucionalni je partner ove akcije. Sedamnaesti novembar je sam finiš četvoromesečne aktivnosti, a uz dragoceno učešće volontera, na teritoriji od oko 10 hektara posejano [...]

Poslednje vesti:

POŠUMLJAVANJE U ŠU PLAVNA – DRAGOCENO UČEŠĆE UČENIKA SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA

Osnovna delatnost JP "Vojvodinašume" jeste gajenje šuma i u skladu sa tim, pošumljavanje je  svakodnevni posao. Hrast lužnjak zasejan je u gazdinskoj jedinici Cerik, odeljenje 5/1 i 5/2 u Šumskoj upravi Plavna i to za svega par sati, na 5 hektara, a za te potrebe utrošeno je 1500 kg semena. [...]

BRIGA O FONDOVIMA DIVLJAČI U ZIMSKOM PERIODU – ŠU APATIN

Gajenje, zaštita i briga o fondovima divljači i ostalim zaštićenim vrstama  stalna je aktivnost apatinskih šumara i lovočuvara. Svake godine se planira i realizuje sopstvena poljoprivredna proizvodnja hrane za divljač, upravo kako bi ova aktivnost bila kontinuirana. Prihrana divljači je obavezna gazdinska mera u zimskom periodu, posebno u slučaju velike [...]

ODRŽANA KONFERENCIJA „AGRIFUTURE DAYS 2019“ U AUSTRIJI

U periodu od 25. do 30. oktobra. 2019. godine, u Austriji, u gradu Filahu, održana je konferencija pod nazivom „AgriFuture Days 2019“, a u organizaciji Kluba „Ossiach“. Teme koje su bile obuhvaćene prezentacijama i diskusijama u okviru konferencije su: Modeli saradnje i integracije za globalnu podršku inicijativama u vezi sa [...]

SEMINAR „ŠUMSKO INŽENJERSTVO 2019“ OKUPIO SVE NAJEMINENTNIJE PREDSTAVNIKE ŠUMARSKE STRUKE

Seminar pod nazivom "Šumsko inženjerstvo 2019" održava se na Goču od 29. do 31. oktobra i to u Nastavnoj bazi Šumarskog fakulteta Goč. Učešće na seminaru uzeli su predstavnici gotovo svih stručnih relevantnih institucija, ali i resornih Javnih preduzeća. Predstavnici Uprava za šume, Komore inženjera šumarstva Srbije, Šumarskog fakulteta Univerziteta [...]

SASTANAK PARTNERA SAVA TIES PROJEKTA U BIHAĆU

Projektni partneri Sava TIES projekta okupili su se od 16. do 19. oktobra u Bihaću, kako bi sagledali dosadašnje sprovođenje projektnih aktivnosti i budućnost SavaParks mreže. Ovaj sastanak  obuhvatio je veći broj različitih tema. Najpre su učesnici predstavili  napredak u sprovođenju pilot aktivnosti, ali i započeli temu iznalaženja najprihvatljivijeg načina [...]

Sve vesti