Home 2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

PORIBLJAVANJE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA ,,SREM“ I ,,BANAT“

U okviru redovnog poribljavanja po godišnjim programima upravljanja ribarskih područja za 2018. godinu, u intervalu od 10-13. 12. 2018. godine izvršeno je poribljavanje Dunava kod 1.215 km (RP „Srem“-Stari Slankamen), 1.192 km (RP „Srem“-Stari Banovci), 1.095 km (RP „Banat“-Gajački dunavac) i 1.085 km (RP „Labudovo okno“-vikend naselje Dubovac) od strane ribočuvarskih [...]

Poslednje vesti:

ŠUMARI I GORANI VOJVODINE I NOVOG SADA, ZAJEDNO NA SADNJI VRBE U KOVILJSKOM RITU

Zaposleni JP „Vojvodinašume“ u direkciji Preduzeća, ŠG „Novi Sad“ i ŠU „Kovilj“, su u utorak, 11.12.2018. godine, zajedno sa volonterima Pokreta gorana Vojvodine i Pokreta gorana Novog Sada, u nebranjenom delu Koviljskog rita posadili više od 2000 sadnica vrbe. Lepo vreme u ovu poznu jesen i želja da se završi [...]

VIII ECST FORUM ZAINTERESOVANIH STRANA SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE“

U cilju realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter), JP „Vojvodinašume“ je kao upravljač Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, 06. 12. 2018. godine u Edukativnom centru za poljoprivrednike u Somboru, organizovalo osmi sastanak zainteresovanih strana. Na osnovu hronologije dosadašnjih aktivnosti za period 2015-2018. godine i [...]

RADIONICA O HITNIM MERAMA U SLUČAJU POJAVE ŠTETNIH ORGANIZAMA U ŠUMARSTVU

Evropska i Mediteranska organizacija za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO) je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Upravom za zaštitu bilja, organizovala međunarodnu radionicu „Contingency Exercise Workshop for a Forestry Pest“, koja je održana na Zlatiboru, u periodu od 27. [...]

POŠUMLJAVANJE U SUBOTIČKOJ PEŠČARI

U Subotičkoj peščari, blizu graničnog prelaza „Kelebija“, ovih dana je u toku sadnja sadnica bagrema. Budući da se radi o početku sezone pošumljavanja, a kvalitetne radne snage nikad dosta, kako bi se što veći broj sadnica iz rasadnika preselio i zasadio na površinu gde će dalje nastaviti da se razvija [...]

TREĆE STUDIJSKO PUTOVANJE U OKVIRU DANUBEparksCONNECTED PROJEKTA

Početkom novembra (05-09.11.2018 god.) realizovana je treća studijska poseta radnog paketa 6 (WP6) u okviru DANUBEparksCONNECTED projekta. U okviru ovog poslednjeg studijskog putovanja na projektu predstavnici JP „Vojvodinašume“, NP Donau Auen, NP Ferto Hansag i RP Donji Prut iz Moldavije posetili su partnere u donjem toku Dunava koji sprovode pilot [...]

Sve vesti