Home 2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

POČEO REDUKCIONI ODSTREL DIVLJIH SVINJA U LOVIŠTIMA JP“VOJVODINAŠUME“

U cilju otkrivanja, širenja  i suzbijanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume je 01.02.2019. godine donelo Naredbu o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju. [...]

Poslednje vesti:

PRIMENA BESPILOTNIH LETILICA U LOVSTVU

Tokom februara meseca, zaposleni u sektoru za lovstvo i  ribarstvo, realizovali su u saradnji sa kolegama iz sektora za šumarstvo, zaštitu i razvoj, probno snimanje bespilotnim letilicama (dronovima) kojima raspolaže JP“Vojvodinašume“. Izvršen je monitoring  brojnog stanja fondova divljači (jelena lopatara i divljih svinja) u ograđenim delovima lovišta „Kamarište“ i „Ristovača". [...]

ODRŽAN IV GODIŠNJI SASTANAK NA TEMU ZAŠTITE ŠUMA I ŠUMSKOG BILJA

U skladu sa Ugovorom o obavljanju poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji AP Vojvodine, 24.01.2019. godine, u prostorijama Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu –Novi Sad, održan je četvrti redovni godišnji sastanak na kome su pored domaćina, Godišnji izveštaj [...]

TOKOM PRAZNIKA POJAČAN RAD RIBOČUVARSKE SLUŽBE JP VOJVODINAŠUME

Javno preduzeće Vojvodinašume će u periodu od 4. do 6. januara 2019. godine pojačati kontrolu rada svoje ribočuvarske službe na svim ribolovnim područjima kojima upravlja preduzeće. U domen nadzora spadaju ribolovni alati, oprema i sredstva za rekreativni ribolov, dozvole za privredni i rekreativni ribolov kao i kontrola Zakonom propisane veličine [...]

KAPITALNA ULAGANJA U ŠUMSKU MEHANIZACIJU – TRI NOVA FORVARDERA

U JP “Vojvodinašume” danas su stigla tri nova savremena forvardera za iznošenje trupaca iz šuma, sa kojima je za ovu godinu zaokruženo investiranje u šumsku mehanizaciju ovog preduzeća. https://www.facebook.com/vojvodinasume/videos/368290910599423/ Nove “John Deere” mašine stigle su u Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”, u Moroviću, a sa njima ovo preduzeće sada broji ukupno [...]

Sve vesti