Vestiarhiva

Obaveštenje o obavezi plaćanja naknade u specijalnim rezervatima prirode

28. novembar. 2014.
JP „Vojvodinašume“ kao upravljač specijalnih rezervata prirode Deliblatska peščara i Gornje Podunavlje želi da obavesti sve korisnike ovih... Detaljnije

Održan 11. seminar iz planiranja gazdovanja šumama

18. novembar. 2014.
U renoviranom objektu nastavno-naučne baze „Goč“, u periodu 12. do 14. novembra 2014. godine, u organizaciji Šumarskog fakulteta iz... Detaljnije

EU pravi nameštaj od vojvođanske hrastovine

18. novembar. 2014.
JP „Vojvodinašume“ izvezlo je ove godine 2.355 m3 drvnih sortimenata u zemlje Evropske unije. Preračunato u kilograme, izvezeno je 2,3... Detaljnije

278 hiljada kg semena hrasta lužnjaka spremno za pošumljavanje 2014.

14. novembar. 2014.
Javno preduzeće Vojvodinašume je u novembru 2014. godine započelo sezonu pošumljavanja setvom 278 hiljada kilograma žira hrasta lužnjaka i... Detaljnije