Javne nabavke

/Javne nabavke/
24. 12.
2020

GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2020. GOD.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
23. 12.
2020

Cerade za kamione i traktorske prikolice 2020.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
22. 12.
2020

Rezervni delovi za sve mašine 2020. god. (III) – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
19. 12.
2020

Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu – normiranje rada u šumarstvu, sa posebnim osvrtom na izbor optimalnih tehnologija rada u JP „Vojvodinašume“

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
18. 12.
2020

Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija 2020.god. (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
18. 12.
2020

Održavanje (servisiranje) i popravka računara i računarske opreme – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
17. 12.
2020

Ambalaža za pakovanje konfekcioniranog mesa u hladnjači 2020. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
17. 12.
2020

Unutrašnja dekoracija i zaštita za prozore – zavese, trakaste zavese, venecijaneri, komarnici, garnišne i sl. 2020.g.- (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
17. 12.
2020

SERVIS VANBRODSKIH MOTORA 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
16. 12.
2020

Servis klima uređaja 2020. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
16. 12.
2020

Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
16. 12.
2020

USLUGE KAMIONSKOG PREVOZA 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
12. 12.
2020

BAGER 2020. GOD.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
12. 12.
2020

USLUGE U DELATNOSTI LOVSTVA 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/