Javne nabavke

/Javne nabavke/
11. 12.
2020

Konsultantske usluge o oblasti projektovanja i izgradnje objekata za 2020.g. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
10. 12.
2020

ZAŠTITNA ODEĆA 2020 II

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
09. 12.
2020

Rezervni delovi za sve mašine 2020 II – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
09. 12.
2020

Radna odeća 2020. god. II

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
08. 12.
2020

Kontrola zdravstvene bezbednosti (hrane,vode i dr.) 2020. god.- (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
08. 12.
2020

Stručni nadzor na izvođenju radova na izgradnji šumskih puteva 2020.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
08. 12.
2020

Otklanjanje (ne)opasnog i ambalažnog otpadnog materijala 2020. god.

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
05. 12.
2020

POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU 2020. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-turist“-a)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
04. 12.
2020

Usluge atestiranja: gasnih uređaja na vozilima; prikolica – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
04. 12.
2020

Tehnički gasovi – boce za autogeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid) 2020. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
04. 12.
2020

Zaštitna oprema 2020 II

Dokumentacija
04. 12.
2020

Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija i centrala – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
02. 12.
2020

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2020. GOD. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija