Vesti

/Vesti
Vesti 2018-07-11T07:03:45+00:00

TOKOM PRAZNIKA POJAČAN RAD RIBOČUVARSKE SLUŽBE JP VOJVODINAŠUME

Javno preduzeće Vojvodinašume će u periodu od 4. do 6. januara 2019. godine pojačati kontrolu rada svoje ribočuvarske službe na svim ribolovnim područjima kojima upravlja preduzeće. U domen nadzora spadaju ribolovni alati, oprema i sredstva za rekreativni ribolov, dozvole za privredni i rekreativni ribolov kao i kontrola Zakonom propisane veličine ulovljenih primeraka [...]

KAPITALNA ULAGANJA U ŠUMSKU MEHANIZACIJU – TRI NOVA FORVARDERA

U JP “Vojvodinašume” danas su stigla tri nova savremena forvardera za iznošenje trupaca iz šuma, sa kojima je za ovu godinu zaokruženo investiranje u šumsku mehanizaciju ovog preduzeća. https://www.facebook.com/vojvodinasume/videos/368290910599423/ Nove “John Deere” mašine stigle su u Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”, u Moroviću, a sa njima ovo preduzeće sada broji ukupno 20 inteligentnih [...]

ISPIT ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U GAZDOVANJU ŠUMAMA

Dana 26.12.2018. godine Komora inženjera šumarstva Srbije organizovala je i sprovela stručni ispit za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama. Ispit je organizovan za diplomirane inženjere šumarstva sa položenim državnim stručnim ispitom koji su zaposleni u JP „Vojvodinašume“ ŠG „Sremska Mitrovica“. Polaganje ispita je sprovedeno u Šumskoj upravi „Morović“. [...]

PORIBLJAVANJE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA ,,SREM“ I ,,BANAT“

U okviru redovnog poribljavanja po godišnjim programima upravljanja ribarskih područja za 2018. godinu, u intervalu od 10-13. 12. 2018. godine izvršeno je poribljavanje Dunava kod 1.215 km (RP „Srem“-Stari Slankamen), 1.192 km (RP „Srem“-Stari Banovci), 1.095 km (RP „Banat“-Gajački dunavac) i 1.085 km (RP „Labudovo okno“-vikend naselje Dubovac) od strane ribočuvarskih službi ŠG [...]

ŠUMARI I GORANI VOJVODINE I NOVOG SADA, ZAJEDNO NA SADNJI VRBE U KOVILJSKOM RITU

Zaposleni JP „Vojvodinašume“ u direkciji Preduzeća, ŠG „Novi Sad“ i ŠU „Kovilj“, su u utorak, 11.12.2018. godine, zajedno sa volonterima Pokreta gorana Vojvodine i Pokreta gorana Novog Sada, u nebranjenom delu Koviljskog rita posadili više od 2000 sadnica vrbe. Lepo vreme u ovu poznu jesen i želja da se završi što veći [...]

VIII ECST FORUM ZAINTERESOVANIH STRANA SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE“

U cilju realizacije akcionog plana Evropske povelje za održivi turizam Europark federacije (European Charter), JP „Vojvodinašume“ je kao upravljač Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, 06. 12. 2018. godine u Edukativnom centru za poljoprivrednike u Somboru, organizovalo osmi sastanak zainteresovanih strana. Na osnovu hronologije dosadašnjih aktivnosti za period 2015-2018. godine i pravaca razvoja [...]

RADIONICA O HITNIM MERAMA U SLUČAJU POJAVE ŠTETNIH ORGANIZAMA U ŠUMARSTVU

Evropska i Mediteranska organizacija za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO) je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Upravom za zaštitu bilja, organizovala međunarodnu radionicu „Contingency Exercise Workshop for a Forestry Pest“, koja je održana na Zlatiboru, u periodu od 27. do 29. [...]