Vesti

/Vesti
Vesti 2018-07-11T07:03:45+00:00

TRADICIONALNO JP VOJVODINAŠUME OBELEŽAVA MEĐUNARODNI DAN ŠUMA

JP “Vojvodinašume” već tradicionalno obeležava Međunarodni dan šuma kako to i priliči preduzeću koje kao osnovnu delatnost ima gajenje i zaštitu šuma i tom prilikom nastoje da afirmišu značaj pošumljavanja za širu društvenu zajednicu. Ovogodišnje medijsko promovisanje je započeto pre više od mesec dana nizom aktivnosti, koje su imale za cilj isticanje [...]

REGIONALNA RADIONICA I PARTNERSKI SASTANAK U OKVIRU SAVA TIES PROJEKTA

Protekle nedelje (12-14.03.2019) u SRP „Zasavica“ u sklopu Sava Ties projekta održana je prva regionalna radionica kao i redovan partnerski sastanak. Cilj regionalne radionice je bio okupi interesne strane aktivne na polju zaštite prirode u slivu reke Save kako bi diskutovali o ulozi različitih sektora u dugoročnom upravljanju invazivnim stranim vrstama. Osim [...]

KUKURJAK JEDINSTVENI RANI CVET PROLEĆA

Specijalni Rezervat Prirode,,Bagremara“ se nalazi u Vojvodini, u zapadnoj Bačkoj, severno od naselja Bačka Palanka. Samo stanište je smešteno sa desne strane puta Bačka Palanka – Odžaci. Na zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode "Bagremara" uspostavljen je  režim I i II stepena zaštite. Skoro sva površina je prekrivena  šumom i "Bagremara" danas predstavlja [...]

ISPIT ZA STICANJE LICENCE U OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA – ŠG ,,BANAT“ PANČEVO

Za zaposlene diplomirane inženjere šumarstva sa položenim državnim stručnim ispitom koji rade u JP „Vojvodinašume“ ŠG „Banat“ Pančevo organizovano je polaganje ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama. Osim zaposlenih u ŠG „Banat“ Pančevo, stručni ispit su polagali i pojedini zaposleni iz Direkcije JP „Vojvodinašume“, kao i predsednik [...]

PORIBLJAVANJE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA ,,SREM“ ,,BANAT“ i ,,BAČKA“

U okviru redovnog poribljavanja po godišnjim programima upravljanja ribarskim područjima za 2019. godinu, u intervalu od 27. 02. do 07. 03. 2019. godine izvršeno je poribljavanje Dunava kod 1.299 km (RP „Bačka“-Bačka Palanka), 1.215 km (RP „Srem“-Stari Slankamen) i 1.095 km (RP Banat“-Gajački dunavac) od strane ribočuvarskih službi ŠG “Novi Sad“ i ŠG „Banat“ [...]

SADNJOM SADNICA POLJSKOG JASENA IDEMO U SUSRET SVETSKOM DANU ŠUMA

U JP „Vojvodinašume“, radovi na pošumljavanju se odvijaju ubrzanim tempom. Uveliko je u toku sadnja sadnica topole, vrbe, bagrema i bora, a čim su se uslovi na terenu, raspoloživi kapaciteti mehanizacije i potrebne radne snage poklopili, iz rasadnika su izvađene i sadnice poljskog jasena, kako bi bile posađene na već ranije pripremljene [...]

POČEO REDUKCIONI ODSTREL DIVLJIH SVINJA U LOVIŠTIMA JP“VOJVODINAŠUME“

U cilju otkrivanja, širenja  i suzbijanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume je 01.02.2019. godine donelo Naredbu o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju. Takođe, propisana [...]

PRIMENA BESPILOTNIH LETILICA U LOVSTVU

Tokom februara meseca, zaposleni u sektoru za lovstvo i  ribarstvo, realizovali su u saradnji sa kolegama iz sektora za šumarstvo, zaštitu i razvoj, probno snimanje bespilotnim letilicama (dronovima) kojima raspolaže JP“Vojvodinašume“. Izvršen je monitoring  brojnog stanja fondova divljači (jelena lopatara i divljih svinja) u ograđenim delovima lovišta „Kamarište“ i „Ristovača". Praktična primena [...]