Javne nabavke

/Javne nabavke/
18. 06.
2021

Usluge gajenja deteline- baliranje deteline 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
18. 06.
2021

Kombajniranje žitarica I 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
18. 06.
2021

Rezervni delovi za sve mašine 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
15. 06.
2021

Usluge rezanja trupaca 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
12. 06.
2021

Žičano pletivo, bodljikava, paljena i pocinkovana žica 2021. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
08. 06.
2021

Adaptacija i rekonstrukcije objekata (Rekonstrukcija LK Karakuša) – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
04. 06.
2021

Usluge kontrole kvantita isporučenih dobara (odvaga) – (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”) 2021.g”

Dokumentacija
04. 06.
2021

Procena FER vrednosti šuma i to: procena fer vrednosti šumskog kompleksa „Hrljak“

Dokumentacija
04. 06.
2021

Gume (pneumatici) 2021. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
02. 06.
2021

Servisiranje i održavanje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) 2021. god. – (za potrebe Direkcije JP, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-turist“-a))

Dokumentacija
02. 06.
2021

Vulkanizerske usluge 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
31. 05.
2021

Servis PP aparata i opreme za zaštitu od požara 2021. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
31. 05.
2021

Gajbe za transport fazana/zečeva i druge divljači, 2021. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
31. 05.
2021

Perač pod visokim pritiskom (toplo/hladno) – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
29. 05.
2021

Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“) Pančevo

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
28. 05.
2021

Održavanje mašina visokog pritiska (puromata) 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija