Javne nabavke

/Javne nabavke/
12. 08.
2019

REALIZACIJA AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVI TURIZAM U SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE” (ECST charter): PLAN UPRAVLJANJA POSETIOCIMA SA DEFINISANJEM NOSEĆEG KAPACITETA SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE” – 2019. GOD.

Dokumentacija