Javne nabavke

/Javne nabavke/
27. 11.
2020

Lekarski pregledi radnika – periodični i sanitarni 2020. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
26. 11.
2020

ZANATSKI RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU LUGARNICA 2020. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
10. 11.
2020

DEČIJI-NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI (VAUČERI) 2020.god.

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
06. 11.
2020

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2020. god. – ( za potrebe Direkcije JP i “Vojvodinašume – Lovoturs“)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
04. 11.
2020

RAČUNARI, RAČUNARSKA OPREMA I PRATEĆI SOFTVER 2020. GOD.

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/