Prvi sastanak zainteresovanih učesnika u okviru projekta “Zaštita biološke raznovrsnosti plavnog područja sliva reke Save“

Prvi sastanak zainteresovanih učesnika u okviru projekta ''Zaštita biološke raznovrsnosti plavnog područja sliva reke Save'', finansiranog od strane programa LIFE – treće zemlje i Švajcarske agencije za saradnju i razvoj (LIFE/SDC)

2007-10-01T00:00:00+00:001 октобра, 2007|